Glavni računovođa za hotele i maloprodaju

Glavni računovođa za hotele i maloprodaju

Eagle Hills je kompanija za razvoj nekretnina sa sedištem u Abu Dabiju koja stvara gradske destinacije osnažujući lokalnu privredu. Pozicionirana kao kompanija koja globalno izvodi jedinstvene građevinske projekte i pruža premijum stil života, Eagle Hills pomaže zemljama da podignu svoj globalni profil i privuku investicije. U Srbiji kompanija ulaže u veliki projekat mešovite namene, Beograd na vodi.

Naši ljudi su naša snaga i mi smo u stalnoj potrazi za najboljim talentima na našem tržištu. Podstičemo različitost i pozdravljamo različite perspektive. Radeći u dinamičnoj organizaciji koja se brzo kreće, videćete svoj napredak u karijeri, što će vam pružiti beskrajne mogućnosti.

Pridružite nam se i postanite član tima Beograda na vodi kao: GLAVNI RAČUNOVOĐA ZA UGOSTITELJSTVO I MALOPRODAJU, Beograd

 

GLAVNA ZADUŽENJA:

 • Pripremanje finansijskih izveštaja, usaglašavanje bilansa stanja; zakonskih, korporativnih izveštaja i porez na prihod
 • Upravljanje primljenim i raspoređenim prihodima, uključujući potraživanja, obaveze, platni spisak, reviziju, izveštavanje u glavnoj knjizi
 • Pripremanje dnevnih, nedeljnih i mesečnih izveštaja koji uključuju, ali nisu ograničeni na analizu prodaje, izveštaje o troškovima hrane i pića, mesečne račune upravljanja
 • Pripremanje finansijskih izveštaja za dodeljene hotelske i maloprodajne poslove u saradnji sa finansijskim direktorom
 • Usaglašavanje sa bankama
 • Pregled faktura sa obavezama, obrada i pregled plaćanja
 • Pomaganje u oceni izveštaja, odluka i rezultata odeljenja u odnosu na postavljene ciljeve
 • Preporučivanje novih pristupa, politika i procedura za kontinuirano poboljšanje efikasnosti odeljenja i usluga koje se obavljaju
 • Održavanje računovodstvene evidencije i sastavljanje izveštaja
 • Poresko izveštavanje i usklađenost
 • Distribuiranje svih finansijskih izveštaja i izveštaja na kraju meseca vlasnicima, kompaniji za upravljanje i šefovima odeljenja

KVALIFIKACIJE I ZAHTEVI:

 • Univerzitetska diploma iz oblasti računovodstva, finansija ili drugih relevantnih oblasti
 • Dokazano iskustvo na visokoj poziciji u računovodstvu, minimalno 9 godina iskustva
 • Iskustvo u ugostiteljstvu i maloprodaji je prednost
 • Poznavanje domaćeg i međunarodnog zakonodavstva u oblasti finansija i računovodstva
 • Poznavanje međunarodnih računovodstvenih standarda
 • Dobro razumevanje procesa i tokova transakcija
 • Snažno praktično i teorijsko poznavanje principa računovodstva glavne knjige
 • Jake analitičke veštine uparene sa poznavanjem finansijske analize i poslovnih koncepata
 • Visok nivo operativne efektivnosti sa sposobnošću da se isporuče kvalitetni rezultati
 • Iskusan i vešt korisnik MS Office, SAP/Oracle ili bilo kojeg većeg ERP sistema

ŠTA MI NUDIMO:

 • Rad u međunarodnom okruženju
 • Mogućnost rada na jednom od najprestižnijih projekata u našem regionu
 • Izvanredne mogućnosti za razvoj karijere

Ako verujete da ispunjavate gore navedene uslove i zainteresovani ste za razvoj svoje karijere u dinamičnoj međunarodnoj organizaciji, konkurišite.

Imajte na umu da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Kontakt
Povratak na vrh