BW Vista i BW Parkview Beograd na vodi

Stambeni Krediti
ERSTE Banka


STUDIO | 23 M²
MESEČNA RATA 349 EUR

 • FIksna kamata od 2.79%, efektivna kamata od 2.93%
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
 • Bez troškova održavanja kredita

BW VISTA | BW PARKVIEW

Vreme je da rešite jedno od
najvažnijih životnih pitanja - krov nad glavom!

Iskoristite odlične uslove koje Vam nudi ERSTE Banka:

 • BEZ NAKNADE ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA
 • FIKSNE ILI VARIJABILNA KAMATA
 • BEZ NAKNADE ZA ODRŽAVANJE KREDITA
 • STRUČNA POMOĆ PRILIKOM PRIKUPLJANJA DOKUMENTACIJE ZA KREDIT
 • MOGUĆNOST REFINANSIRANJA STAMBENIH KREDITA ODOBRENIH U DRUGIM BANKAMA

Za više informacija o stambenim kreditima, posetite stranicu ERSTE Banke

Primer stana u zgradi BW Parkview koji možete da kupite uz kredit

Primer stambenog kredita indeksiranog u evrima sa promenljivom kamatnom stopom:

 • Iznos kredita
 • Period otplate (meseci)
 • Ukupno otplaćeno nakon 360 meseci
 • Iznos mesečne rate
 • NKS (promenljiva)
 • EKS
 • Stambeni kredit u EUR
 • 85.035,00
 • 360
 • 125.640,00
 • 349,00
 • 2,79%* (3,05% + 6M Euribor)
 • 2,93%

Kamatna stopa od 3,05% + 6M Euribor važi za klijente sa primanjima od 1.500 EUR pa naviše. Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 05.11.2018. godine Vrednost 6M Euribora koji Banka primenjuje na dan 05.11.2018. godine iznosi -0,259%.

Reprezentativni primer za stambeni kredit indeksiran u EUR: Iznos kredita 85.035,00 EUR; rok otplate kredita: 30 godina (360 meseci); NKS, promenljiva 2,79% (3,05%+6M Euribor); ; iznos mesečnog anuiteta: 349,00 EUR, obračunat po srednjem kursu NBS na dan EKS 2,93% uplate. Ukupna otplata nakon 30 godina (360 meseci) 125.640,00 EUR.

Troškovi koji padaju na teret korisnika: trošak menice 50,00 RSD; trošak pribavljanja osnovog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD; trošak izdavanja lista nepokretnosti 10,00 EUR; trošak godišnje premije osiguranja imovine 1.736 RSD; trošak procene vrednosti nepokretnosti ¹ 100,00 EUR; trošak javnog beležnika (overa založne izjave) 20.160 RSD; taksa za upis hipoteke 53.070,00 RSD. Reprezentativni primer važi samo za konkretan slučaj, kad je odobren kredit za navedeni iznos i rok, odobren na dan 05.11.2018. godine, kada su rađeni obračuni svih podataka iz reprezentativnog primera.

¹Napomena: Visinu premije osiguranja nepokretnosti koja se vinkulira na banku je moguće izračunati isključivo na osnovu građevinske vrednosti objekta, a na osnovu procene ovlašćenog procenitelja banke. S obzirom da ne postoji podatak o građevinskoj vrednosti objekata, nismo u mogućnosti dati precizan podatak o visini premije. Za informativni obračun smo koristili građevinsku vrednost od 650 eur/m . ² Svako odstupanje od korišćene građevinske vrednosti utiče na promenu visine premije.

Pošaljite nam upit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv našeg prodajnog tima, koji će vam prezentovati najnoviju ponudu stanova u BW Vista i BW Parkview sa opcijom kreditnog finansiranja.