Vreme je da rešite jedno od
najvažnijih životnih pitanja - krov nad glavom!

Iskoristite odlične uslove koje Vam nudi ERSTE Banka:

 • BEZ NAKNADE ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA
 • FIKSNE KAMATNE STOPE ZA PERIOD I DO 20 GODINA
 • BEZ TROŠKOVA OSIGURANJA KREDITA
 • BEZ NAKNADE ZA ODRŽAVANJE KREDITA
 • STRUČNA POMOĆ PRILIKOM PRIKUPLJANJA DOKUMENTACIJE ZA KREDIT
 • BRZU REALIZACIJA KREDITNOG ZAHTEVA PO DOSTAVLJENOJ DOKUMENTACIJI
 • MOGUĆNOST REFINANSIRANJA STAMBENIH KREDITA ODOBRENIH U DRUGIM BANKAMA

Za više informacija o stambenim kreditima, posetite stranicu ERSTE Banke

Primer stana u zgradi BW Vista koji možete da kupite uz kredit

Primer stambenog kredita indeksiranog u evrima sa promenljivom kamatnom stopom:

 • Iznos kredita
 • Period otplate (meseci)
 • Ukupno otplaćeno nakon 360 meseci
 • Iznos mesečne rate
 • NKS (promenljiva)
 • EKS
 • Stambeni kredit u EUR
 • 170.557,00
 • 360
 • 251.640,00
 • 699,00
 • 2,78%* (3,05% + 6M Euribor)
 • 2,90%

Navedeni iznos kredita od EUR 170.557 ne uključuje obavezno učešće od 20%, koje zajedno sa iznosom kredita čini punu cenu stana koja je EUR 211.888.

Kamatna stopa od 3,05% + 6M Euribor važi za klijente sa primanjima od 1.500 EUR pa naviše.
Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita.
Reprezentativni primer izrađen na dan 02.07.2018. godine
Vrednost 6M Euribora koji Banka primenjuje na dan 02.07.2018. godine iznosi -0,270%.

*Reprezentativni primer za stambeni kredit indeksiran u EUR: Iznos kredita 170.557,00 EUR; rok otplate kredita 360 meseci (30 godina); NKS 2,78% (3,05%+6M Euribor); EKS 2,90%; iznos mesečnog anuiteta 699,00 EUR, obračunat po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukupna  otplata kredita nakon 360 meseci (30 godina) 251.640,00 EUR.

Troškovi koji padaju na teret korisnika: trošak menice 50 RSD, trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, trošak izdavanja lista nepokretnosti 10 EUR/1.180,10 RSD, trošak godišnje premije osiguranja imovine 6.340 RSD1, trošak procene nepokretnosti 100 EUR/11.801 RSD, trošak javnog beležnika (overa založne izjave) 25.200 RSD, taksa za upis hipoteke 52.439 RSD.
Reprezentativni primer važi samo za konkretan slučaj, kada je odobren kredit za navedeni iznos i rok, odobren na dan 02.07.2018. godine, kada su rađeni obračuni svih podataka iz reprezentativnog primera.

1Napomena: visina premije osiguranja nepokretnosti koja se vinkulira na banku je moguće izračunati isključivo na osnovu građevinske vrednosti objekta, a na osnovu procene ovlašćenog procenitelja Banke. S obzirom da ne postoji podatak o građevinskoj vrednosti objekta nismo u mogućnosti dati precizan podatak o visini premije. Za informativni obračun korišćena je građevinka vrednost od 650eur/m2. Svako odstupanje od korišćene građevinske vrednosti utiče na promenu visine premije.

Pošaljite nam upit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv našeg prodajnog tima, koji će vam prezentovati najnoviju ponudu stanova u BW Vista i BW Parkview sa opcijom kreditnog finansiranja.