PRIHVATANJE USLOVA KORIšćENJA

Ovaj sajt je u vlasništvu i njime upravlja Beograd na vodi d.o.o. (naziv obuhvata sva kontrolisana društva i povezana lica kompanije Beograd na vodi d.o.o) („BW“, „Kompanija“, „mi“ ili „nas“). Sledeći termini i uslovi, ugovori o zakupu ili kupoprodaji („Ugovor o imovini“) koji su sklopljeni sa Kompanijom ili bilo kojim njenim povezanim licem u vezi sa komercijalnim zakupom, jedinicom ili parcelom u BW projektu u vezi sa kojim se ovaj sajt koristi zajedno sa svim dokumentima koje izričito uključuju po referenci (zajedno, ovi „Uslovi korišćenja“), upravljaju Vašim pristupom i korišćenjem sajta www.belgradewaterfront.com („Sajt“), uključujući i sav sadržaj, funkcije i usluge ponuđene na sajtu ili putem sajta bilo kao gostu ili registrovanom korisniku.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite Sajt. Korišćenjem Sajta ili, gde je to moguće, tako što ćete potvrditi da prihvatate ili se slažete sa Uslovima korišćenja kada je ova opcija na raspolaganju, Vi prihvatate i potvrđujete da ste saglasni i da ćete se pridržavati ovih Uslova korišćenja i naše politike privatnosti, koja se nalazi na www.belgradewaterfront.com i koja je putem upućivanja inkorporirana u ove Uslove korišćenja. Ako ne prihvatate ove Uslove korišćenja ili Politiku privatnosti, ne smete pristupiti Sajtu niti koristiti Sajt.

Promene u uslovima korišćenja

Povremeno možemo da revidiramo i ažuriramo ove Uslove korišćenja po sopstvenom nahođenju. Sve izmene stupaju na snagu čim ih postavimo, a primenjuju se pristupom Sajtu i kasnijim korišćenjem Sajta.

Ukoliko nastavite da koristite Sajt nakon objavljivanja revidiranih Uslova korišćenja znači da prihvatate i da ste saglasni sa promenama. Od Vas se očekuje da proverite ovu stranicu s vremena na vreme da biste bili upoznati sa svim promenama, jer su one obavezujuće za Vas.

Pristupanje sajtu i bezbednost naloga

Mi zadržavamo pravo da povučemo ili izmenimo Sajt, i svaku uslugu ili materijal koji pružamo na Sajtu, po sopstvenom nahođenju, bez prethodne najave. Nećemo biti odgovorni ako je iz bilo kog razloga ceo sadržaj ili bilo koji deo Sajta nedostupan u nekom trenutku ili nekom periodu. S vremena na vreme, možemo ograničiti pristup nekim delovima Sajta, ili čitavom Sajtu, svakom korisniku, uključujući i registrovane korisnike.

Vaša je odgovornost da:

Ispunite sve uslove neophodne da biste pristupili Sajtu; Obezbedite da su sva lica koja pristupaju Sajtu preko Vaše internet veze upoznata sa ovim Uslovima korišćenja i da postupaju u skladu sa njima. Da biste pristupili Sajtu ili nekom od izvora koje on nudi, uključujući, bez ograničenja, plaćanje kreditnom karticom ili drugim oblikom elektronskog plaćanja, može se desiti da treba da dostavite određene podatke za registraciju ili druge informacije. Sve informacije, uključujući, bez ograničenja, informacije o kreditnoj kartici ili informacije koje se odnose na druge oblike elektronskog plaćanja koje dostavljate na sajtu treba da su tačne, validne i kompletne. Vi se slažete da sve informacije koje dostavite da biste se registrovali na ovom sajtu ili na drugi način, uključujući ali ne ograničavajući se na korišćenje bilo kakvih interaktivnih funkcija na sajtu, budu regulisane našom Politikom privatnosti, i pristajete na sve korake koje preduzimamo u vezi sa Vašim informacijama, a koji su u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Ako izaberete, ili dobijete, korisničko ime, lozinku ili bilo koje druge informacije u okviru naših bezbednosnih procedura, neophodno je da tretirate takve informacije kao poverljive, i ne smete da ih otkrijete drugom licu ili entitetu. Vi takođe prihvatate da je Vaš nalog samo Vaš i saglasni ste da nećete omogućiti drugom licu pristup na ovaj Sajt ili njegove delove pomoću svog korisničkog imena, lozinke ili druge poverljive informacije. Slažete se da ćete nas odmah obavestiti o bilo kakvom neovlašćenom pristupu ili korišćenju Vašeg korisničkog imena ili lozinke, ili bilo kom drugom kršenju pravila bezbednosti. Takođe prihvatate da ćete zatvoriti svoj nalog na kraju svake sesije. Trebalo bi da budete naročito oprezni prilikom pristupa svom nalogu sa javnog ili zajedničkog računara, kako drugi ne bi bili u stanju da vide ili snime Vašu lozinku ili druge lične podatke. Možete imati samo jedan nalog na ovom Sajtu. Ako ste dobili više od jednog korisničkog imena, lozinke ili aktivacionog koda, molimo Vas da nas odmah obavestite. Korišćenje više od jednog naloga predstavlja kršenje ovih Uslova korišćenja.

Imamo pravo da deaktiviramo bilo koje korisničko ime, lozinku ili drugi podatak za identifikaciju, bez obzira da li ste ih Vi odabrali ili ste ih dobili od nas, u bilo kom trenutku i po sopstvenom nahođenju iz bilo kog razloga ili bez razloga, i ako ste, po našem mišljenju, Vi prekršili bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja. Da bi se osiguralo plaćanje putem interneta i druge transakcije koje uključuju lične podatke, sajt koristi tehnologiju pod nazivom SSL (Secure Socket Layer). SSL šifruje čitavu komunikaciju između Vašeg računara i našeg servera, tako da samo mi možemo pročitati i razumeti informacije. Uobičajeno zatvoren katanac na Vašem prozoru pretraživača prikazuje bezbednu vezu. Za više informacija, molimo Vas da konsultujete bezbednosne specifikacije Vašeg pretraživača. Ako je Vaš pretraživač opremljen tehnologijom SSL, Vaša transakcija će automatski biti osigurana. Zajednički simbol na internetu za označavanje bezbednog sajta je zatvoreni katanac u dnu strane pretraživača. Sve dok se katanac prikazuje kao zaključan, Vaše informacije su sigurne i šifrovane da bi se izbegla zloupotreba. Ako kliknete na bezbednu vezu transakcije i još uvek ne vidite ikonu zaključanog katanca, može se desiti da je prozor otvoren u drugom okviru.

Prava intelektualne svojine

Sajt i njegov celokupan sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio materijal, kao i dizajn, izbor i raspored istih), u vlasništvu su Kompanije, njenih davalaca licence ili drugih provajdera takvog materijala i zaštićeni su zakonima Republike Srbije i međunarodnim zakonima o autorskom pravu, žigu, patentu, poslovnoj tajni i drugim intelektualnim i vlasničkim pravima.

Ovi Uslovi korišćenja dozvoljavaju Vam da koristite Sajt isključivo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne smete da reprodukujete, distribuirate, modifikujete, pravite izvedena dela, javno prikazujete, javno izvodite, objavljujete, preuzimate, čuvate ili prenosite bilo koji od materijala na našem Sajtu, osim na sledeći način:

• Vaš računar može privremeno čuvati kopije takvih materijala u RAM memoriji nakon Vašeg pristupa i pregledanja tih materijala
• Možete da čuvate fajlove koji su automatski keširani u veb pretraživaču u cilju boljeg prikaza
• Možete da odštampate ili preuzmete kopiju jednog određenog broja stranica sajta za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, a ne za dalju reprodukciju, objavljivanje ili distribuciju
• Ako aplikacije za desktop, mobilne uređaje ili neke druge aplikacije budu dostupne, možete da preuzmete jednu kopiju na svom računaru ili mobilnom uređaju isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da ste saglasni da ćete se pridržavati našeg ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom za takve aplikacije
• Ako obezbedimo funkcije za društvene mreže sa određenim sadržajem, možete ih koristiti na način omogućen takvim funkcijama.

Nije dozvoljeno da:

• Modifikujete kopije bilo kog materijala sa ovog sajta
• Objavite bilo koji deo Sajta na drugom sajtu, u bilo kom drugom mediju (štampanom, elektronskom ili nekom drugom), ili u okviru bilo kakve komercijalne upotrebe
• Koristite bilo kakve ilustracije, fotografije, video i audio-sekvence ili bilo kakvu grafiku odvojeno od pratećeg teksta
• Brišete ili menjate bilo koje autorsko pravo, žig ili druga obaveštenja o vlasničkim pravima iz kopije materijala sa ovog sajta

• Nijedno pravo, ovlašćenje ili interes na Sajtu ili bilo koji sadržaj na sajtu ne može se preneti na Vas, i sva prava koja nisu izričito dodeljena rezervisana su od strane Kompanije
• Svaka upotreba sajta koja nije izričito dozvoljena ovim Uslovima korišćenja predstavlja kršenje ovih Uslova korišćenja i može da predstavlja i kršenje autorskih prava, žiga i drugih zakona
• Ako obezbedimo funkcije za društvene mreže sa određenim sadržajem, možete ih koristiti na način omogućen takvim funkcijama

Zaštićeni znaci

Nazivi Kompanije, brendova, logotipi Kompanije i sva povezana imena, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajn i slogani su zaštićeni znaci Kompanije ili njenih povezanih lica ili davalaca licence. Vi ne smete koristiti takve oznake, bez prethodnog pisanog odobrenja Kompanije. Sva ostala imena, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajn i slogani na ovom Sajtu su zaštićeni znaci njihovih vlasnika.

Možete koristiti Sajt samo u zakonite svrhe, a u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Vi se slažete da nećete koristiti Sajt:

Na način koji krši bilo koji važeći savezni, lokalni ili međunarodni zakon ili propis, uključujući, bez ograničenja, bilo kakav oblik zloupotrebe kreditnih kartica ili drugih oblika elektronskih plaćanja

Za prenos, odnosno slanje bilo kakvog promotivnog materijala, uključujući i „junk mail“, „lančano pismo“, „spam“ ili bilo šta slično

Da se predstavite ili pokušate da se predstavite u ime Kompanije, kao zaposleni Kompanije, drugi korisnik ili bilo koje drugo lice ili entitet (uključujući, bez ograničenja, korišćenjem i-mejl adresa ili korisničkog povezanih sa bilo čim sto je napred navedeno);
Da postupate na način koji ograničava ili sprečava bilo čije korišćenje Sajta, ili koji, određeno sa naše strane, može da ošteti Kompaniju ili korisnike sajta i izloži ih odgovornosti.

Pored toga, Vi ste saglasni da nećete:

• Koristiti Sajt na bilo koji način koji bi mogao da onesposobi, preoptereti, ošteti, ili pogorša Sajt ili onemogući korišćenje Sajta od strane bilo kog drugog lica, uključujući i njihovu sposobnost da se uključe u aktivnosti u realnom vremenu putem Sajta
• Koristiti robote, paukove ili druge automatske uređaje, načine ili sredstva da pristupite Sajtu u bilo koju svrhu, uključujući i monitoring i kopiranje bilo kog materijala na Sajtu
• Koristiti manuelne procese da biste nadgledali ili kopirali materijal na Sajtu ili u bilo koju drugu neovlašćenu svrhu bez našeg prethodnog pisanog odobrenja
• Koristiti bilo kakav uređaj, softver ili metodu koji ometaju pravilan rad Sajta
• Ubaciti viruse, trojanske konje, crve, logičke bombe ili drugi materijal koji je zlonameran ili tehnološki štetan
• Pokušati da dobijete neovlašćeni pristup, ometati, oštetiti ili poremetiti neke delove Sajta, servera na kome se čuva Sajt, ili bilo kog servera, računara ili baze podataka koji su povezani sa Sajtom
• Napasti Sajt putem napada uskraćivanja servisa ili distribuiranih napada uskraćivanja servisa
• Na drugi način pokušati da onemogućite pravilan rad Sajta

Kupovina putem interneta i drugi uslovi

Informacije predstavljene na Sajtu ili putem njega dostupne su isključivo u opšte informativne svrhe. Ne garantujemo tačnost, potpunost ili korisnost ovih informacija. Bilo kakvo oslanjanje na takve informacije je strogo na Vaš sopstveni rizik. Mi se odričemo bilo kakve obaveze i odgovornosti koje su posledica Vašeg oslanjanja na takav materijal ili bilo kog drugog posetioca na sajtu, ili bilo koga ko može da bude obavešten o njegovom sadržaju.

BW zadržava apsolutno pravo da, bez bilo kakve odgovornosti, izmeni, revidira ili produži u bilo kom trenutku datum(e) završetka njegovih projekata između ostalog procenjeni/zakazani datum(e) završetka objavljen na ili preko Sajta.

Ažuriranje sajta

Možemo ažurirati sadržaj na Sajtu s vremena na vreme, ali njegov sadržaj nije nužno potpun ili ažuran. Bilo koji deo materijala na Sajtu može biti zastareo u datom trenutku, a mi nismo u obavezi da ažuriramo takav materijal.

Informacije o vama i vašim posetama sajtu

Sve informacije koje prikupimo na ovom sajtu su podložne našoj Politici privatnosti. Korišćenjem sajta, Vi ste saglasni sa svim merama koje mi preduzimamo u odnosu na Vaše informacije u skladu sa Politikom privatnosti.

Kupovina putem interneta i drugi uslovi

Sve kupovine preko našeg sajta ili druge transakcije za prodaju usluga formiranih putem sajta ili kao rezultat Vaših poseta regulisane su ovim Uslovima korišćenja i Ugovorom o imovini.

Dodatni uslovi se takođe mogu primeniti na određene delove, usluge ili funkcije sajta. Svi takvi dodatni uslovi su putem ovog upućivanja inkorporirani u ove Uslove korišćenja.

Sve uplate izvršene putem ovog Sajta podležu ovim Uslovima korišćenja i Ugovoru o imovini. Shodno tome, Kompanija nije u obavezi da prihvati bilo kakav način plaćanja koji nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja ili Ugovorom o imovini ili je obavljen nakon raskida bilo kog od njih, a Vi ovim potvrđujete da ste saglasni i da prihvatate da se bilo koja priznanica o plaćanju putem ovog Sajta ili na drugi način neće smatrati ili tumačiti kao prihvatanje takvog plaćanja ili odricanje od prava da se plaćanje odbije kasnije.

Opis robe i usluga: Sajt se može koristiti za plaćanje naknada za usluge, komunalija i drugih troškova koje Vi plaćate u svrhu upravljanja zajednicom, poštovanje pravila zajednice ili ukoliko je to propisano zakonom i u skladu sa Ugovorom o imovini.

Valuta za sve transakcije je RSD osim ako nije drugačije naznačeno.

Vaša je odgovornost da obezbedite da je uplata pravilno obavljena i blagovremeno primljena od strene Kompanije. Prema tome, mi ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost u tom pogledu, i nismo u obavezi da Vas obavestimo o netačnim, neprihvaćenim i/ili odbijenim uplatama. Vi ćete takođe proveriti da li ima dovoljno kredita, a u slučaju „odbijene“ isplate kreditnom karticom, Vaša je odgovornost da platite sve dodatne takse i/ili tarife koje naplaćuje relevantna finansijska institucija ili Kompanija i Vi ćete biti odgovorni za plaćanje dospelih iznosa. Bez prejudiciranja gore pomenutog, Vi ćete nas odmah obavestiti u slučaju neuspele transakcije ili ako se suočite ili naiđete na bilo kakve tehničke probleme u vezi sa Sajtom ili njegovim korišćenjem.

Ako se ispostavi da je transakcija netačna, neovlašćena ili prevara, plaćanje se može poništiti, a iznosi će se tretirati kao neplaćeni. Transakcija će biti obrađena na dan kada je podneta za plaćanje, osim ako je transakcija podneta tokom vikenda ili neradnog dana kada se isplata obrađuje sledećeg radnog dana. Po prijemu sredstava na naš bankovni račun, mi izdajemo odgovarajuću potvrdu da je uplata pristigla. Sve transakcije će biti obrađene bez odlaganja, međutim, Kompanija se izričito odriče bilo kakve odgovornosti za kašnjenje tokom obrade, do kog može doći u bilo kojim okolnostima. Uplata se ne prihvata (ne smatra se izvršenom) sve dok nije primljena.

Refundiranje uplate (ako ih ima) obavljene preko Sajta podleže uslovima Ugovora o imovini. Eventualne duple ili prekomerne primljene uplate biće usklađene sa budućim/ narednim fakturama.

Vaša je odgovornost da čuvate dokument koji dokazuje uplatu putem Sajta.

Svi zahtevi za pružanje usluga ili održavanje podneti putem ovog Sajta podležu Ugovoru o imovini.

Linkovi sa sajtom i društvenim medijima

Možete da otvorite link za bilo koju stranu, pod uslovom da to uradite na način koji je ispravan i u skladu sa zakonom, i ne narušava naš ugled ili ga koristi, ali ne smete da napravite vezu tako da sugerišete bilo koji oblik udruživanja, odobrenja ili odobrenje sa naše strane.

Ovaj Sajt može da pruži određene funkcije društvenih medija koje Vam omogućavaju da:

Povežete sopstveni ili sajt trećeg lica sa određenim sadržajem na ovom Sajtu;
Pošaljete i-mejl ili drugu vrstu poruke sa određenim sadržajem, ili linkovima sa određenim sadržajem, na ovom Sajtu;
Omogućite da se ograničeni delovi sadržaja ovog sajta pojave ili izgledaju kao da su deo Vašeg ili sajta trećeg lica.

Možete da koristite ove funkcije isključivo na način koji mi određujemo, isključivo u pogledu sadržaja sa kojim su prikazane i u skladu sa bilo kojim dodatnim uslovima koje pružamo u vezi sa takvim funkcijama.

U skladu sa navedenim, ne smete:

Uspostaviti vezu sa bilo kog sajta koji nije u Vašem vlasništvu;
Preduzeti bilo šta u vezi sa materijalom na ovom sajtu što je u suprotnosti sa bilo kojom drugom odredbom ovih Uslova korišćenja.
Vi ste saglasni da sarađujete sa nama kada je u pitanju trenutan prekid neovlašćenog frejmovanja ili povezivanja. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez prethodne najave.

Možemo po sopstvenom nahođenju da onemogućimo sve ili bilo koje funkcije društvenih medija i linkove u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

Linkovi sa sajta

Ako Sajt sadrži linkove ka drugim sajtovima i izvorima koje su obezbedila treća lica, ove veze su obezbeđene samo zbog Vaše pogodnosti. Ovo se odnosi na linkove koje sadrže reklame, uključujući banere i sponzorisane linkove. Mi nemamo kontrolu nad sadržajem tih sajtova ili izvora, i ne prihvatamo nikakvu odgovornost za njih, ili za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati kao posledica njihove upotrebe. Ako se odlučite da pristupite bilo kom sajtu trećeg lica koji su povezani sa ovim sajtom, uradićete to isključivo na sopstveni rizik i u skladu sa uslovima i uslovima korišćenja za takve sajtove.

Geografska ograničenja

Sedište vlasnika sajta je u Republici Srbiji. Mi ni na koji način ne tvrdimo da je sajt ili bilo koji deo njegovog sadržaja dostupan ili odgovarajući van Republike Srbije. Pristup sajtu se može smatrati nezakonitim od strane pojedinih lica ili u određenim zemljama. Ako pristupite sajtu van Republike Srbije, to činite na sopstvenu inicijativu i odgovorni ste za poštovanje lokalnih zakona.

Odricanje od garancija

Vi razumete da mi ne možemo i ne garantujemo da sajt ne sadrži viruse ili druge štetne kodove. Vi ste odgovorni za sprovođenje dovoljnog broja procedura i kontrola u skladu sa svojim zahtevima za zaštitu protiv virusa kao i tačnost unosa i izlaza podataka, i za održavanje sredstava van našeg Sajta pomoću kojih možete povratiti izgubljene podatke.

NE SNOSIMO ODGOVORNOST ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI OŠTEĆENJE UZROKOVANO DISTRIBUIRANIM NAPADIMA USKRAĆIVANJA SERVISA, VIRUSIMA ILI DRUGIM TEHNOLOŠKI ŠTETNIM MATERIJALOM KOJI MOGU INFICIRATI RAČUNARSKU OPREMU I KOMPJUTERSKE PROGRAME, PODATKE ILI DRUGE VLASNIČKE MATERIJALE USLED VAŠE UPOTREBE SAJTA ILI BILO KAKVIH USLUGA ILI STAVKI DOBIJENIH PUTEM SAJTA ILI PREUZIMANJEM MATERIJALA KOJI SE NA NJEMU NALAZI, ILI NA BILO KOM SAJTU KOJI JE POVEZAN SA NJIM.

VAŠE KORIŠĆENJE SAJTA, NJEGOVOG SADRŽAJA I BILO KOJIH USLUGA ILI PODATAKA DOBIJENIH PUTEM SAJTA JE NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK. SAJT, NJEGOV SADRŽAJ I BILO KAKVE USLUGE ILI PODACI DOBIJENI PUTEM SAJTA SE OBEZBEĐUJU PO PRINCIPU „KAKO JE“ I „KAKO JE DOSTUPNO“, BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE. NITI KOMPANIJA NITI BILO KOJA OSOBA U VEZI SA KOMPANIJOM MOŽE DA PRUŽI BILO KAKVU GARANCIJU ILI PREDSTAVKU KOJA SE ODNOSI NA POTPUNOST, SIGURNOST, POUZDANOST, KVALITET, PRECIZNOST ILI DOSTUPNOST NA SAJTU. BEZ OGRANIČENJA GORE POMENUTOG, NI KOMPANIJA NITI BILO KO POVEZAN SA KOMPANIJOM NE TVRDI NITI GARANTUJE DA SAJT, NJEGOV SADRŽAJ ILI BILO KAKVE USLUGE ILI PODACI DOBIJENI PUTEM SAJTA JESU TAČNI, POUZDANI, BEZ GREŠAKA ILI PREKIDA, DA ĆE GREŠKE BITI ISPRAVLJENE, DA NAŠ SAJT ILI SERVER NA KOM SE NALAZI NE SADRŽI VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE ILI DA ĆE SAJT ILI BILO KOJE USLUGE NA NEKI DRUGI NAČIN ODGOVARATI VAŠIM POTREBAMA I OČEKIVANJIMA.

KOMPANIJA SE OVIM ODRIČE SVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO DA SU EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, PROPISANE ZAKONOM ILI NA DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O NEKRŠENJU.

SVE NAVEDENO NE UTIČE NA BILO KOJE GARANCIJE KOJE SE NE MOGU ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI VAŽEĆIM ZAKONOM .

Ograničenje odgovornosti

KOMPANIJA, NJENA POVEZANA LICA ILI NJIHOVI DAVAOCI LICENCE, PRUŽAOCI USLUGA, ZAPOSLENI, AGENTI, SLUŽBENICI ILI DIREKTORI NI U JEDNOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA OŠTEĆENJA BILO KOJE VRSTE PO BILO KOJOM PRAVNOM OSNOVU, KOJI PROIZILAZE IZ VAŠEG KORIŠĆENJA ILI U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM, ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SAJTA, SVIH POVEZANIH SAJTOVA, BILO KOG SADRŽAJA NA SAJTU ILI TAKVIM DRUGIM SAJTOVIMA ILI BILO KOJIH USLUGA ILI STVARI KOJE SU DOSTUPNE PUTEM SAJTA ILI TAKVIH DRUGIH SAJTOVA, UKLJUČUJUĆI I DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ILI KAZNENU ODŠTETU, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, TELESNU POVREDU, BOL I PATNJU, EMOCIONALNI STRES, GUBITAK PRIHODA, IZGUBLJENU DOBIT, GUBITAK POSLA ILI OČEKIVANE UŠTEDE, GUBITAK KORIŠĆENJA, IZGUBLJENI UGLED, GUBITAK PODATAKA, I DA LI JE ON IZAZVAN DELIKTOM (UKLJUČUJUĆI I NEHAT), KRŠENJEM UGOVORA ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO JE PREDVIDIV.

NAVEDENO NE UTIČE NI NA KAKVU ODGOVORNOST KOJA SE NE MOŽE ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI VAŽEĆIM ZAKONOM.

OBEŠTEĆENJE

Ograničenje odgovornosti

Saglasni ste da ćete braniti, osigurati i nećete optuživati Kompaniju, njena povezana lica, davaoce licenci i pružaoce usluga, kao i njene i njihove službenike, direktore, zaposlene, izvođače radova, agente, davaoce licence, dobavljače, sledbenike i primaoce, od i protiv bilo kakvih potraživanja, obaveza, nadoknade štete, presuda, nagrada, gubitaka, troškova ili naknade (uključujući i troškove advokata) koji proizilaze iz ili su u vezi sa Vašim kršenjem ovih Uslova korišćenja ili Vašeg korišćenja Sajta i, bilo kakve upotrebe sadržaja Sajta, usluga i proizvoda osim na način izričito objašnjen u ovim Uslovima korišćenja ili korišćenja informacija dobijenih na Sajtu.

MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Ograničenje odgovornosti

Sva pitanja u vezi sa sajtom i ovim Uslovima korišćenja i bilo koji spor ili tužba koji proizilaze iz toga, ili su u vezi sa njima (u svakom slučaju, uključujući i neugovorne sporove ili potraživanja), uređuje se i tumači u skladu sa zakonima koji su na snazi u Republici Srbiji bez uticaja na bilo kakav izbor ili neslaganje odredbi zakona ili pravila (bez obzira da li važi u Republici Srbiji ili nekoj drugoj jurisdikciji).

Sve tužbe, mere ili postupci koji proisteknu iz, ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja ili Sajtom pokreću se isključivo pred sudovima u Republici Srbiji, iako zadržavamo pravo da pokrenemo bilo kakvu tužbu, meru ili postupak protiv Vas za kršenje ovih Uslova korišćenja u Vašem mestu ili zemlji prebivališta, ili bilo kojoj drugoj relevantnoj zemlji. Vi se odričete bilo kog i svih prigovora na vršenje nadležnosti nad Vama kod takvih sudova i mesto suđenja.

BILO KOJI OSNOV ZA POKRETANJE PRAVNOG POSTUPKA ILI POTRAŽIVANJE KOJE MOŽETE DA IMATE, A KOJI JE PROISTEKAO IZ ILI U VEZI SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA ILI SAJTOM MORA SE POKRENUTI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE OD NASTANKA OSNOVA. U SUPROTNOM, OSNOV ZA POKRETANJE PRAVNOG POSTUPKA ILI POTRAŽIVANJE JE TRAJNO ZASTAREO.

Odricanje i razdvojivost

Nikakvo odricanje od strane Kompanije bilo kojih uslova navedenih u ovim Uslovima korišćenja ne smatraju se nastavkom odricanja od tog uslova ili odricanjem od bilo kog drugog uslova, i ukoliko Kompanija ne potvrdi pravo ili odredbu pod ovim Uslovima korišćenja to neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe.

Ako bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja sud ili drugi nadležni organ smatra nevažećom, nezakonitom ili neizvršivom iz bilo kog razloga, takva odredba se eliminiše ili ograničava na minimalni nivo, tako da su preostale odredbe Uslova korišćenja i dalje na snazi.

Celokupan ugovor

Uslovi korišćenja, naša Politika privatnosti i Ugovor o imovini čine jedini i celokupan ugovor između Vas i Kompanije u vezi sa Sajtom i zamenjuju sve prethodne i sadašnje sporazume, ugovore, izjave i garancije, kako pismene tako i usmene, u vezi sa Sajtom.

Vaši komentari i pitanja

Ovim sajtom upravlja Kompanija i u njenom je vlasništvu.

U pogledu zahteva za tehničku podršku i druga pitanja koja se odnose na sajt, možete nas kontaktirati koristeći naš formular za kontakt, ili slanjem i-mejla na info@eaglehills.com.

Za povratne informacije ili sugestije, molimo kontaktirajte nas putem formulara Mi vodimo računa koji se nalazi na sajtu.

Vi razumete i saglasni ste da korišćenjem ovog Sajta prilikom ažuriranja, promene ili izmene svojih ličnih podataka, adrese(a), ili kontakt detalja, Vi prihvatate da Kompanija ili bilo koje njeno povezano lice može, po svom nahođenju, koristiti takve informacije kao alternativne informacije za slanje pravnog obaveštenja u skladu sa ovim Uslovima korišćenja ili Ugovoru o imovini. Vaša je obaveza da odmah obavestite Kompaniju o svim promenama takvih informacija.