aria-cover

VELIKI
PRODAJNI DAN


22. NOVEMBAR

 

Od 11h do 19h
BW Sales Centar
Hercegovačka 14,
ulaz sa Sava Promenade

herobox logo
NOVA
ZGRADA

Život sa pogledom na nebo.

Lokacija

BW Aria mapa

Galerija

BW Aria predstavlja savremeno arhitektosnko rešenje koje nudi osunčanost, strujanje svežeg vazduha i osećaj prostranosti.
Upoznajte BW Aria zgradu iz svih uglova kroz virutelni prikaz njenog budućeg izgleda.

Vaš novi dom u savršenom spoju prirode i funkcionalnog dizajna

Plan otplate

10%

1. RATA

5 dana od overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

10%

2. RATA

15 April 2020.

15%

3. RATA

15 Oktobar 2020.

15%

4. RATA

ZAVRŠENA ARMIRANO – BETONSKA
KONSTRUKCIJA DO 5 SPRATA OBJEKTA

15 Maj 2021.

15%

5. RATA

ZAVRŠENA ARMIRANO – BETONSKA
KONSTRUKCIJA DO 15 SPRATA KULE
U KOJOJ SE STAN NALAZI

15 Novembar 2021.

15%

6. RATA

ZAVRŠENO ZASTAKLJIVANJE FASADE
KULE U KOJOJ SE STAN NALAZI

15 Maj 2022.

20%

7. RATA

TEHNIČKI PREGLED KULE
U KOJOJ SE STAN NALAZI
ZAVRŠEN

30 Oktobar 2022.

Napomena

Prva rata se plaća u roku od 5 dana od overe Ugovora o kupoprodaji. Rate koje su vezane za konkretne datume plaćaju se najkasnije do ugovorenog datuma plaćanja, a u skladu sa profakturama za relevantne iznose koje će Prodavac dostaviti Kupcu na dan zaključenja Ugovora o kupoprodaji. Rate koje su vezane za konkretne datume koji su već nastupili, ili faze izgradnje koje su već završene, u trenutku overe Ugovora o kupoprodaji dospevaju za plaćanje u roku od 30 dana od overe, a rate koje su vezane za faze izgradnje koje tek treba da budu završene dospevaju za plaćanje u roku od 10 dana od dana kad Prodavac dostavi Kupcu pisano obaveštenje da je relevantna faza izgradnje završena i profakturu za relevantni iznos.

Pogledajte našu
celokupnu ponudu

Naši stanovi se, u zavisnosti od lokacije i strukture, razlikuju po kvadraturi, okruženju, stilu, ceni, panoramskom pogledu… ali su im zajedničke visoka funkcionalnost i savršen komfor za vas i vašu porodicu.

BW Verde
BW St Regis
BW Terraces
BW Metropolitan
BW Simfonija
BW St Regis 2
BW Terra
BW Aurora
BW Aria
BW Arcadia
REGISTRACIJA
POZOVITE