Kreativne Dečje radionice BrainOBrain

Kreativne Dečje radionice BrainOBrain

Datum događaja

15. avgusta 2020. 18:00:00 - 15. avgusta 2020. 20:00:00

Lokacija

Playground with a submarine mock-up, Playground with a submarine mock-up, Belgrade, Serbia.

Kontakt
Povratak na vrh